1. Home >
  2. Catalogus >
  3. Natuuroliën >
  4. Grondering voor oliën BINNENshuis >
  5. Verhelderende harde grondlaag 3756
06-01-22

Verhelderende harde grondlaag 3756

Grondering voor oliën BINNENshuis

Verhelderende harde grondlaag 3756

Prijs : 31.95 €
Verhelderende harde grondlaag 3756

Productfoto's

 

Andere producten

zie 3754 aangekleurd.

Universele Harde Grondlaag wit dringt diep in het hout en geeft het een langdurig helder aspect. Zorgt voor een openporige, waterafstotende en slijtvaste oppervlakte met een natuurlijke, duurzame bescherming.

Universele Harde Grondlaag wit is geschikt voor absorberende oppervlakken binnenshuis zoals hout- en kurkvloeren, trappen, meubels en binneninrichting (opgelet: houd rekening met de kopse houtdelen!). Ideaal voor bleke houtsoorten zoals spar, den, es, esdoorn enz. Donkere en grootporige houtsoorten en fineermateriaal vooraf controleren op geschiktheid. Voor kurkondergronden alleen toepasbaar op fijnkorrelige kwaliteiten.

Toepassing

1. Voorbehandeling

De ondergrond moet droog (max. 12 % houtvochtigheid), vrij van voegen en zuiver zijn, eventueel met BIOFA Verdunner 0500 reinigen. Oude lagen grondig verwijderen. Meubeloppervlakken vooraf schuren met korrel 240, vloeren met korrel 120. De vloertemperatuur moet minstens 16 °C bedragen bij het aanbrengen.           

2. Toepassing

Universele Harde Grondlaag wit grondig oproeren voor gebruik. Dun en gelijkmatig aanbrengen met borstel, rol, spuit of wisser. Hout- en kurkvloeren worden eenmaal bestreken. Na ca. 20-30 min. intrektijd moeten eventuele olieresten gelijkmatig worden verdeeld en alles wat niet indringt, moet worden verwijderd en vervolgens met een groene of beige pad worden ingepad.

Hiervoor wordt op parket een groene of beige pad gebruikt voor loofhout en een beige pad voor naaldhout. Dezelfde pads worden gebruikt op trappen, meubels en binneninrichting, waarbij ook nat 240 - 320 schuurpapier kan worden gebruikt.

Opgelet! Olieresten veroorzaken een kleverig en glanzend, niet-doordrogend oppervlak evenals kleurverschillen.

Aansluitend kan Universele Harde Olie 2044, Harde Wasolie 2055, Universele Lak 2050/2051, Houtfinish 2063 of Harde Was 2060 als eindlaag worden aangebracht.

Belangrijk: Een voorafgaande test uitvoeren! Verpakkingen uit verschillende partijen mengen vóór het aanbrengen! Bij de toepassing en het drogen van de producten moet voor een optimale toevoer van verse lucht worden gezorgd!     

Spuitgegevens

Spuitproces bekerpistool: 1-1,5 mm spuitkop, 2-2,5 bar spuitdruk.

Airless: 0,23-0,28 mm spuitkop, 4 bar spuitdruk, 80 bar materiaaldruk.

Reiniging van het materiaal

Onmiddellijk na gebruik met Verdunner 0500. Vuile verdunner kan na een paar dagen standtijd gedecanteerd en hergebruikt worden. 

Droogtijd

Na 6-12 uur (20 °C/ 50-55 % relatieve luchtvochtigheid) schuur- en overschilderbaar. Vloeren zijn na 3 dagen voorzichtig en na 7-10 dagen volledig belastbaar.

Verpakking

  • 1L (13-20m²) : 31.95€
  • 2.5L ( 35-50m²) : 74.15€

Samenstelling

Aromaatvrije sterk gezuiverde terpentijn, verkoking van ricinusolie en colofoniumhars, sojaolie, aluminiumoxide, titaandioxide, zinkoxide, zwellende aarde, microwas, bevochtigingsmiddel, kobalt-bis(2-ethylhexanoaat), zirkoniumdroger, antioxidant. 

Verbruik/rendement per toepassing

40-60 ml/m² of 16-25 m²/l, hangt echter sterk af van de toestand en het absorptievermogen van de ondergrond. 

Bewaring

Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij velvorming het vel verwijderen en de olie eventueel zeven! 

Verpakking

1 l / 2,5 l  blik 

Gevaarsinstructies

Schadelijk voor in het water levende organismen met langetermijneffecten. Bevat  kobalt-bis(2-ethylhexanoaat). Kan allergische huidreacties veroorzaken.

Veiligheidsinstructies

Met het product doordrenkte werkmaterialen en kleding hermetisch afgesloten in een blik bewaren of nat maken en uitgevouwen laten drogen op een niet-brandbare ondergrond – (risico van zelfontbranding!) Het product op zich is niet zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen houden. IN GEVAL VAN INSLIKKEN: Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. GEEN braken opwekken. Vóór gebruik het etiket lezen. Damp/nevel niet inademen. Bij spuiten voor een adequate afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen. Uitsluitend in goed verluchte ruimtes gebruiken. Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve damp-luchtmengsels ontstaan! Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbescherming zorgen. Bij schuren een fijnstofmasker dragen! Vrijkomen in het milieu moet vermeden worden. Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk! 

Recyclage

Vloeibare productresten en verpakkingen die niet geleegd en gereinigd zijn, moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd.

 

AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstoffenlijst: 08 01 11*

 

 

VOC-aanduiding conform de Decopaint-richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/h): 750 g/l (2007)

3756 bevat max. 500 g/l VOC.

 

GISCODE: Ö 60+

 

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close