1. Home >
 2. Catalogus >
 3. Natuuroliën >
 4. Grondering voor oliën BINNENshuis >
 5. Kleurloze harde grondlaag 3754
31-08-21

Kleurloze harde grondlaag 3754

Grondering voor oliën BINNENshuis

Kleurloze harde grondlaag 3754

Prijs : 30.25 €
Kleurloze harde grondlaag 3754

Productfoto's

 • kleurloze-harde-grondlaag-3754-67_e4a84b4a.jpg
 • kleurloze-harde-grondlaag-3754-67_350a8509.jpg
 

Andere producten

Universele grondlaag op basis van natuurlijke oliën en harsen voor binnenshuis. Dringt diep in, versterkt en verdiept de natuurlijke structuur en tint van de behandelde ondergronden en zorgt voor een openporig en waterafstotend oppervlak. Verzadigt en egaliseert sterke of ongelijkmatig absorberende ondergronden. Geschikt als grondlaag voor vloeren in hout en kurk, trappen, meubeloppervlakken en binneninrichting, maar ook voor cottotegels, sterk absorberende stenen tegels en andere minerale ondergronden. Als voorbehandeling voor BIOFA Universele Harde Olie 2044, Universele Lak 2050/2051, Harde Wasolie 2055, Harde Was 2060, Houtfinish 2063, voor alle kleur- en deklakken binnenshuis op sterk absorberend hout en voor Steenolie 2100/21001.

Toepassing:

1. Voorbehandeling

De ondergronden moeten droog (houtvochtigheid max. 12%, restvochtigheid cementvloeren < 1,5 CM %, restvochtigheid anhydrietvloeren < 0,5 CM %, anhydrietvloeren op vloerverwarming < 0,3%), draagvast, alkalisch neutraal, zuiver, stof- en vetvrij zijn, eventueel met BIOFA Verdunner 0500 reinigen. De vloeren moeten volgens de instructies van de fabrikant worden geschuurd en ontstoft. Anhydrietvloeren goed schuren tot korrel 60. Oude lagen grondig verwijderen. Tropisch hout, sterk harshoudend en looizuurhoudend hout moet grondig afgewassen worden met spiritus of terpentijnvervanger en minstens 24 uur blijven drogen. Meubeloppervlakken vooraf schuren met korrel 240 en vloeren met korrel 120. De vloertemperatuur moet minstens 16 °C bedragen bij het aanbrengen. De voegmassa voor cotto- en steentegels moet volledig doorgedroogd en uitgehard zijn. Bij gebruik op andere minerale ondergronden dient het technische gegevensblad voor Steenolie 2100 in acht te worden genomen!

Bij gebruik op nieuwe vloeren met vloerverwarming moet de verwarming voor de

oppervlaktebehandeling geleidelijk worden verhoogd volgens de instructies en ca. 3 dagen op volle kracht draaien. 24 uur voor de behandeling wordt de verwarming uitgeschakeld (alleen in de winter op de laagste stand

laten draaien) en 72 uur na de laatste behandeling weer trapsgewijs in bedrijf genomen (watercirculatie met 5 °C verhoging per dag, max. circulatietemperatuur 30°C).

De VOB naleven! 

2. Toepassing

BIOFA Universele Harde Grondlaag eenmaal dun en gelijkmatig aanbrengen met een borstel, rol, spuit, wals of wisser (bv. met een kortharige, pluisvrije wisser). Na ca. 30-60 minuten moeten olieresten gelijkmatig worden verdeeld over de nog absorberende zones of worden verwijderd. Op houten vloeren wordt na het drogen tussentijds geschuurd met een 120-150 schuurrooster of wordt het gehele, nog vochtige oppervlak (ca. 60 minuten na het aanbrengen) met een boenmachine en een groene of beige pad opgewreven. Opgelet! Vooral bij bleke absorberende houtsoorten zoals esdoorn, es, beuk, witte den enz. neemt het kops hout meer olie op, waardoor de uiteinden sterker gevoed worden en daardoor donkerder kunnen worden. Het gereedschap slechts kortstondig in de olie dompelen en niet te veel materiaal aanbrengen op het oppervlak. De olie nooit uitgieten en vervolgens verspreiden. Dat leidt tot te sterke accentueringen van het kops hout en de randen in die zone, wat zelfs niet meer kan worden hersteld door te schuren.

Met BIOFA Universele Harde Grondlaag 3754 geoliede oppervlakken van meubels en binneninrichting na het drogen tussentijds schuren of met een excenterschuurmachine (groene of beige pad), fladder of mop nabewerken tot er geen olie meer op het oppervlak is.

Bij cotto- en steenvloeren niet-ingetrokken olie volledig verwijderen. Bij andere minerale ondergronden de Universele Harde Grondverf eventueel tinten (zie technisch gegevensblad voor Steenolie 2100)!

Bij nabehandeling met BIOFA Harde Was 2060 of Houtfinish 2063 eventueel een tweede maal met 3754 grondverven tot het oppervlak gelijkmatig verzadigd is.

Belangrijk: Olieresten veroorzaken een kleverig en glanzend, niet-doordrogend oppervlak. Voorafgaande testen uitvoeren! Bij de toepassing en het drogen van de producten moet voor een optimale circulatie van verse lucht worden gezorgd! Niet aan de binnenkant van meubels, laden enz. gebruiken, omdat anders een langdurige geurvorming mogelijk is! 

Spuitgegevens

Bekerpistool: spuitkop 1,5 - 1,7 mm, spuitdruk ca.2,5 - 3,0 bar.

Airless: spuitkop 0,23 - 0,28 mm, spuitdruk 4 bar, materiaaldruk 80 bar.

De waarden moeten echter altijd worden aangepast aan de specifieke eigenschappen van het apparaat. 

3. Reiniging van het materiaal

Onmiddellijk na gebruik reinigen met BIOFA Verdunner 0500. Vuile verdunner kan na een paar dagen standtijd gedecanteerd en hergebruikt worden. 

4. Nabehandeling

Houten vloeren worden met BIOFA Universele Harde Olie 2044, BIOFA Universele Lak 2050/2051 of Harde Was 2060 nabehandeld.

Binneninrichting en meubeloppervlakken worden met BIOFA Universele Harde Olie 2044, BIOFA Universele Lak 2050/2051, BIOFA Harde Was 2060 of BIOFA Dek- en Kleurlakken nabehandeld.

Cotto- en stenen vloeren evenals andere minerale ondergronden worden met Steenolie 2100 nabehandeld. 

Droogtijd

BIOFA Universele Harde Grondlaag is na 8-16 uur (20 °C / 50-55% relatieve luchtvochtigheid) schuur- en overschilderbaar. Vloeren zijn na de eindbehandeling na 3 dagen voorzichtig en na 7-10 dagen volledig belastbaar.

Langere droogtijden zijn mogelijk bij lage temperaturen, te hoge lucht- of ondergrondvochtigheid, alsook op looizuurhoudend hout, tropisch hout, minerale ondergronden en kurk.

Verpakking

kleurloos :

 • 1L (13-20m²) : 30.25€
 • 2.5L (35-50m²) : 66.95€
 • 10L (140-170m²) : 242.05€

aangekleurd :

 • 1L : 33.20€
 • 2.5L : 75.20€

Samenstelling

Aromaatvrije, sterk gezuiverde terpentijn, verkoking van ricinusolie en colofoniumhars, lijnolie, sojaolie, kobaltpolymeerdroger, calcium- en mangaandroger.

Verbruik/rendement per toepassing

50-70 ml/m² of 15-20 m²/l, hangt echter sterk af van het absorptievermogen en de toestand van de ondergrond. Dat zo nodig met een testlaag bepalen.

Bewaring

Koel, droog en goed afgesloten bewaren. Bij velvorming het vel verwijderen en de olie eventueel zeven. Restjes overgieten in kleine recipiënten en luchtdicht afsluiten.

Verpakking

1 L / 2.5L / 10L in blik

Veiligheidsinstructies

Met het product doordrenkte werkmaterialen en kleding hermetisch afgesloten in een blik bewaren of nat maken en uitgevouwen laten drogen op een niet-brandbare ondergrond – (risico van zelfontbranding!) Het product op zich is niet zelfontbrandend. Buiten het bereik van kinderen houden. Vóór gebruik het etiket lezen. Bij een onwel gevoel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden.  Niet in de ogen, op de huid of op de kleding laten komen. IN GEVAL VAN CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Uitsluitend in de open lucht of in goed verluchte ruimtes gebruiken. Bij spuiten voor een adequate afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen. Bij verwarmen of vernevelen kunnen explosieve damp-luchtmengsels ontstaan! Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbescherming zorgen. Bij schuren een fijnstofmasker dragen! Een typische geur van de natuurlijke grondstoffen is mogelijk!

Het veiligheidsinformatieblad is verkrijgbaar op aanvraag.

Recyclage

Vloeibare productresten en verpakkingen die niet geleegd en gereinigd zijn, moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de lokale/nationale wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd.

 

AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstoffenlijst: 08 01 11*

 

VOC-aanduiding conform de Decopaint-richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/h): 750 g/l (2010)

3754 bevat max. 540 g/l VOC.

 

GISCODE: Ö 60+

 

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close