1. Home >
  2. Catalogus >
  3. Natuuroliën >
  4. Oliën oplosmiddelvrij voor BINNENshuis >
  5. Harde Olie-was Aqua 8245 zijdemat
03-01-23

Harde Olie-was Aqua 8245 zijdemat

Oliën oplosmiddelvrij voor BINNENshuis

Harde Olie-was Aqua 8245 zijdemat

Prijs : 51.35 €
Harde Olie-was Aqua 8245 zijdemat

Productfoto's

 

Andere producten

Harde Olie Aqua is een waterverdunbare coating voor houten oppervlakken binnenshuis. Het verlevendigt de natuurlijke structuur van de behandelde oppervlakken en zorgt voor een zijdematte, slijtvast en waterafstotend oppervlak dat grotendeels vrij is van vergeling. Voor een efficiënte, tijdbesparende oppervlaktebehandeling van houten vloeren, binnenschrijnwerk evenals binnen- en buitenoppervlakken van meubels. Geschikt als grondlaag en als eindlaag.

Harde Olie Aqua is getest volgens de Zwitserse bfu/EMPA-criteria voor glijdingsstabiliteit/slipweerstand en heeft de volgende GS-waarden: Glad rubber: GS 2; Fijn geribbeld rubber: GS 3; Grof geribbelde kunststof: GS 3; Glad leer: GS 1. 

Toepassing

1. Voorbehandeling

De ondergrond moet droog (houtvochtigheid van max. 12%), absorberend, vrij van vuil en vet zijn. Oude lagen verwijderen. Eindschuren op meubeloppervlakken met korrel 240, op vloeren met korrel 150-180. 

2. Grondlaag

Bij sterk absorberende ondergronden of bij een gewenste sterke accentuering wordt BIOFA Universele Harde Grondlaag art. nr. 3755 oplosmiddelvrij of bij een gewenste kleuring van de ondergrond BIOFA Kleurolie 2110-2111 eenmaal dun en gelijkmatig aangebracht met een kortharige vloerrol.   Overtollige olie wordt schoon verwijderd met een rubberen schraper. Olierestjes die na ca. 30 min overblijven met een dweil of een witte polijstpad en padhouder opnemen of inpadden (zie de technische gegevensbladen van 3755 en 2110-2111!). Voor grotere vloeroppervlakken met een schijfmachine werken. 

Bij laag tot normaal absorberende ondergronden of wanneer geen accentuering gewenst is, wordt BIOFA Harde Olie Aqua als grondlaag aangebracht. Daartoe de harde olie goed oproeren en dun en gelijkmatig aanbrengen met een kortharige veloursrol, borstel of spuit (de spuitgegevens zoals de druk, de spuitkopdiameter aan het betreffende spuitsysteem aanpassen). Voor aanbrengen met een rol bevelen wij aan om met een schuimrol te werken.  

Opgelet! BIOFA Harde Olie Aqua trekt snel in en moet vlot en zonder aanzet worden aangebracht. 

3. Eindlaag

Bij grondering met BIOFA Universele Harde Grondlaag of BIOFA Kleurolie wordt na 16-24 uur de eindlaag Biofa Harde Olie Aqua dun en gelijkmatig aangebracht zoals hierboven beschreven. Bij grondering met Biofa Harde Olie Aqua wordt na ca. 6 uur tussentijds geschuurd en wordt daarna de eindlaag aangebracht.

Belangrijk: De Harde Olie Aqua zonder aanzet en zo gelijkmatig mogelijk aanbrengen, omdat het oppervlak anders bij een sterk of ongelijkmatig absorberende ondergrond (bv. beukenhout) schakeringen kan vertonen. Vooral bij de laatste laag de Harde Olie altijd zeer spaarzaam aanbrengen en goed verdelen. Absoluut een voorafgaande test uitvoeren! Verpakkingen uit verschillende partijen mengen vóór het aanbrengen! Niet onder 16°C aanbrengen! Bij de toepassing en het drogen voor een optimale circulatie van verse lucht zorgen! 

4. Reiniging van het materiaal

Onmiddellijk na gebruik reinigen met water en zeep. 

5. Reiniging en onderhoud van de oppervlakken

Droog reinigen met een zachte borstel, doek, mop of stofzuiger. Bij vochtig reinigen een pH-neutraal, mild reinigingsmiddel gebruiken in lauw water. Wij bevelen BIOFA NACASA Universele Reiniger 4010 aan. 

Droogtijd

Stofdroog, schuur- en overschilderbaar na ca. 6 uur (20 °C/50-55% relatieve luchtvochtigheid).

Vloeren zijn na 3 dagen voorzichtig en na 7 dagen volledig belastbaar. Bij lage temperaturen, hoge lucht- en ondergrondvochtigheid evenals looizuurhoudend hout en tropisch hout kan het drogen langer duren.

Verpakking

  • 1L (12-20m²) : 51.35€
  • 2.5L (35-50m²) : 114.55€
  • 10L (140-170m²) : 413.05€

Samenstelling

Water, alifatische polyurethaandispersie, plantaardige vetzuren uit lijnolie en sojaolie, harde wasdispersie, polysiloxanen, polyvalente alcoholen.

Verbruik/rendement

1e laag: 70-80 ml/m² of 12-14 m²/l

2. laag: 60-70 ml/m² of 14-17 m²/l

Het verbruik en het rendement hangen sterk af van het absorptievermogen en de toestand van de ondergrond. 

Bewaring

Koel, vorstvrij, droog en goed afgesloten bewaren. 

Verpakking

1 l / 2,5 l / 10 l / 200 l 

Gevaarsinstructies

Opgelet!

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan de luchtwegen irriteren. 

Veiligheidsinstructies

Buiten het bereik van kinderen houden. Vóór gebruik het etiket lezen. Het inademen van nevel/damp/aerosol vermijden. Handen grondig wassen na gebruik. Bij een onwel gevoel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM/een arts bellen. Bij huidirritatie: Medisch advies/medische hulp inroepen. Indien medisch advies nodig is, de verpakking of het etiket bij de hand houden. De verpakking goed gesloten houden op een goed verluchte plaats bewaren. Uitsluitend in goed verluchte ruimtes gebruiken. Bij spuiten voor een adequate afzuiging en ademhalingsbescherming zorgen. Tijdens het aanbrengen voor voldoende huidbescherming zorgen. Bij het schuren een fijnstofmasker dragen!

Een typische geur van het product is mogelijk.

Een veiligheidsinformatieblad voor professionele gebruikers is verkrijgbaar op aanvraag. 

Recyclage

Vloeibare productresten en verpakkingen die niet geleegd en gereinigd zijn, moeten worden ingeleverd op het inzamelpunt voor gebruikte verven/lakken of in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften worden afgevoerd. Kleine resthoeveelheden en doordrenkte werkmaterialen kunnen na het drogen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

Alleen volledig geleegde en gereinigde verpakkingen mogen worden gerecycleerd.

 

AVV-afvalcode volgens de Europese Afvalstoffenlijst: 08 01 11*

 

VOC-aanduiding conform de Decopaint-richtlijn en ChemVOCFarbV:

EU-grenswaarde (cat. A/i): 140 g/l (2010)

8045 bevat max. 1,3 g/l VOC.

 

GISCODE: W2+

 

Zie het nieuws als RSS Nieuws Biofa

Index van oorsprong

Index van oorsprong

  De index van oorsprong voor natuurverven is
 
Zie berichten
 
Close